Bàn là hơi nước TexStyle 5 của Braun

Thiết kế công thái học thông minh.

TexStyle 7

TexStyle 7

Bàn là tốt nhất của Braun.

TexStyle 5

TexStyle 5

Mặt bàn là siêu bền cho độ lướt hoàn hảo trong nhiều năm.

TexStyle 3

TexStyle 3

Khám phá công việc là ủi dễ dàng.