Vải khác nhau, nhu cầu khác nhau

Ký hiệu không sấy khô?

Ngày nay có rất nhiều loại vải khác nhau, không phải luôn dễ dàng biết cách xử lý chúng đúng. May mắn thay, hầu hết quần áo của chúng ta đều được may kèm hướng dẫn sử dụng: nhãn.

Nếu bạn biết tất cả các ký hiệu trên nhãn nghĩa là gì, bạn đang an toàn. Vì vậy, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, đây là danh sách tất cả các ký hiệu và ý nghĩa của chúng. 

Braun garmentcare label legend