Gizlilik

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

HAKKIMIZDA

De’Longhi Grubu, elinde bulundurduğu üçüncü şahıslara ait kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekte, bahsi geçen üçüncü şahıslar da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ticari faaliyetler yürüttüğü müşterilerinin gizliliğini korumak için elinden gelen çabayı göstermekte ve müşterilerinin kişisel verilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlama hususuna özellikle dikkat etmektedir.

Bu Gizlilik Bildirimi, aşağıda belirtildiği şekilde çevrim içi (De'Longhi Grubunun internet siteleri dâhil olmak üzere) ve çevrim dışı yöntemler aracılığıyla kişisel verilerin toplanması hususunu ele almaktadır.

İlgili internet sitesi/uygulama üzerinden veya telefon görüşmeleri ya da satış sonrası hizmetler aracılığıyla toplanan kişisel verilerin Veri Sorumlusu olarak De'Longhi Bosphorus Ev Aletleri Tic. A.Ş. (bundan sonra "De'Longhi" veya "Şirket" olarak anılacaktır), sizi aşağıdaki hususlarda bilgilendirmektedir.

 

TOPLANABİLİR KİŞİSEL VERİ GRUPLARI

Şahsınıza ait toplanabilir kişisel veri grupları şu şekildedir:

-         İletişim bilgileri – İsminizi, doğum yeri ve tarihinizi, vergi numaranızı, adresinizi, telefon numaranızı, cep telefonu numaranızı, e-posta adresinizi içeren bilgiler;

-         İlgi alanları – İlgi alanlarınıza yönelik sağlamış olduğunuz bilgiler, örneğin ilgilendiğiniz ürünler;

-         Diğer kişisel veriler – Doğum tarihinizi, eğitim ve mesleki durumunuzu içeren bilgiler;

-         Sosyal ağ ile oturum açma – Sosyal medya hesabınıza ilişkin bilgiler ve ilgili Web Sitesinde oturum açmak için kullandığınız Sosyal Ağ ile paylaştığınız diğer veriler. Söz konusu veriler, ilgili Sosyal Ağda belirlediğiniz gizlilik tercihleri uyarınca ifşa edilebilir.

-         Web sitesi kullanımı ile ilgili bilgiler – Çerezler aracılığıyla elde edilenler dâhil olmak üzere, ilgili internet sitesini kullanma şeklinize, mesajları açma ve iletme yönteminize ilişkin bilgiler (Çerez Politikamıza [buradan ilgili Politika, söz konusu detayların düzenlenmesinde kullanılır).

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

De’Longhi, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen durumlarda toplar ve işler:

-         Web sitemize kayıt olmanız / işlevlerinden faydalanmak üzere uygulamamızı indirmeniz veya sosyal ağ ile oturum açmanız halinde;

-         satış sonrası hizmetlerden yararlanmak üzere bizimle iletişime geçmeniz durumunda;

-         pazarlama faaliyetlerimize cevap vermeniz durumunda, örneğin bir sipariş kartını doldurmanız ya da verilerinizi internet sitelerimizden herhangi birine çevrim içi olarak göndermeniz halinde;

-         farklı yöntemlerle (ürün tanıtımları, yemek kursları, promosyonlar veya etkinlikler esnasında) toplanan üyelik formlarından herhangi birini doldurmanız halinde;

-         ilgili verilerin diğer Grup şirketleri ve iş ortaklarımız tarafından yasalara uygun şekilde sağlanması durumunda.

İlgili kişisel verileri başkası adına sağlamanız durumunda, ilgili kişilerin söz konusu Gizlilik Bildirimini okuduğundan emin olun.

Sizden, ilgili değişiklikleri bize bildirerek kişisel verilerinizi güncel tutmamıza yardımcı olmanızı rica ediyoruz. Adres bilgilerinde yapılan herhangi bir değişiklik, hizmet kullanımında sorun yaşanmaması adına derhal De’Longhi’ye bildirilmelidir.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIM AMACI

Kişisel verilerin işlenmesi, aşağıda belirtildiği şekilde, mevcut veri koruması yönetmelikleriyle oluşturulmuş yasal dayanaklardan biri ile gerekçelendirilmelidir.

a)    Hizmetlerle bağlantılı olarak yürütülen iletişim faaliyetleri dahil olmak üzere (örneğin satış sonrası hizmetlere ilişkin faaliyetlerde bulunmak), sözleşmeden doğan yükümlülüklerin belirlenmesi ve ifası

De’Longhi, talep edilen hizmetlerin sunulması veya gönderilen bildirimlere ya da yapılan şikayetlere cevap verilmesi amacıyla, bir akdi ilişki kurmak ve ilgili akdi ilişkiyi ifa etmek için İletişim bilgilerinizi işleyebilir.

Ayrıca, De’Longhi, sizi söz konusu hizmet hakkında bilgilendirmek amacıyla, başta e-posta adresiniz olmak üzere, iletişim bilgilerinizi işleyebilir.

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanaklar: Sözleşmenin ifa edilmesi.

Verilerin toplanması, akdi ilişkilerin yönetilmesi adına zorunludur; ilgili verilerin sistemimizde bulunmaması halinde söz konusu sözleşmeyi yürürlüğe koyamayız.

b)    Halihazırda ilgili Sosyal Ağ ile paylaşılan bilgiler aracılığıyla kayıt işlemlerini kolaylaştırmak adına, güvenli alanlar başta olmak üzere, ve Sosyal ağ ile oturum açma aracılığıyla, internet sitesine erişim sağlamak amacıyla operasyonel yönetim ve gizlilik ile bağlantılı amaçlar.

De 'Longhi, internet sitesinde kayıt işlemlerini tamamlamanıza ve Kişisel Alanınıza aşağıdaki işlemleri yapmak üzere erişim sağlamanıza imkan tanımak için iletişim bilgilerinizi işleyebilir: (i) satın aldığınız hizmete ilişkin dokümanları Kişisel Alanınızdan indirmek; (ii) internet sitesi aracılığıyla yapılan diğer talepleri işleme almak için.

Kendi iradenizle kullanmaya karar vermeniz halinde, Sosyal ağ ile oturum açma özelliğini kullanarak internet sitesine kayıt olabilirsiniz. Böylece, kayıt işlemleri için gereken verileri (iletişim bilgileri gibi) girmek zorunda kalmazsınız, bunun yerine, Sosyal ağ ile oturum açma özelliğinden faydalanabilirsiniz. Şunu belirtmek isteriz ki, bu durumda, De'Longhi Sosyal ağ ile oturum açma verilerinizi işleme yetkisine sahiptir, söz konusu veriler Sosyal medya hesabınıza ilişkin bilgileri ve ilgili ağda belirlemiş olduğunuz tercihler ve aynı Sosyal Ağın gizlilik politikası uyarınca görünür kılınmış diğer kişisel verileri içirilebilir. Yukarıda bahsi geçen sebeplerden dolayı sizden ilgili Sosyal Ağın gizlilik bildirimini ve ilgili tercihlerde belirtilen diğer bilgileri okumanızı rica ediyoruz.

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanaklar: Sözleşmenin ifa edilmesi. Kayıt işlemlerini tamamlamak için Sosyal ağ ile oturum açmak zorunda değilseniz ilgili internet sitesine kayıt olmak amacıyla.

Şirket, kayıt işlemi ibaresi ile ayrıca, yapılan site kayıt işlemini Şirket tarafından yönetilen tüm siteler için geçerli kılacak tek bir Oturum Açma sistemini uygulamaya koyduğunu belirtmekte ve "De'Longhi" markaları ile "Braun" ve "Kenwood" ya da www.delonghi.com/tr-tr, www.braunhousehold.com, www.kenwoodworld.com  adreslerine atıfta bulunduğunu ifade etmektedir.

c)     Böylece, yukarıda bahsi geçen sitelerden herhangi birine kayıt olmanız durumunda ilgili İletişim bilgilerini tekrar girmek zorunda kalmazsınız. Ancak, kullanıcı tarafından yapılan tercihleri koruma altına almak adına, pazarlama işlemlerine ve bir marka içerisinde (örneğin www.kenwoodworld.com internet sitesinde) çıkartılan profil temelli pazarlama materyallerine ilişkin verilen herhangi tüm izinler sadece ilgili marka ile bağlantılı materyalin pazarlama faaliyetleri için kullanılacaktır. Müşteri Memnuniyeti anketleri (incelemek için tıklayın) 

De’Longhi, sağlanan hizmet ile bağlantılı olarak müşteri memnuniyetinin ölçülmesini hedefleyen anket çalışmalarını yürütmek amacıyla İletişim bilgilerinizi kullanabilir. 

d)    Veri işlemeye ilişkin yasal dayanaklar: Söz konusu hizmetlerin doğrulanması ve geliştirilmesi amacıyla meşru Şirket çıkarları. Tercihleriniz doğrultusunda, ihtiyaçlarınızı karşılamak ya da sizi promosyonlar hakkında bilgilendirmek için pazarlama faaliyetleri yürütmek (söz konusu kapsama profil temelli pazarlama faaliyetleri de dâhildir) 

Onay vermeniz halinde ve ilgili onay beyanının sınırları dâhilinde, De’Longhi, İletişim bilgilerinizi otomatik iletişim araçları (e-posta, SMS ve diğer kitle iletişim araçları vb.) ve geleneksel iletişim yöntemleri (ör. telefon) aracılığıyla sizi promosyon temelli satış girişimlerinden haberdar etmek amacıyla pazarlama ve reklam faaliyetleri kapsamında işleyebilir, örneğin pazar araştırması ve istatiksel anketler.

Belirli bir onay vermeniz halinde ve ilgili onay beyanının sınırları dâhilinde, De’Longhi ayrıca, İletişim bilgilerinizi, İlgi Alanlarınızı ve Diğer kişisel verilerinizi kişisel tercih ve ilgi alanlarınızda belirlenmiş spesifik müşteri profiliniz temellinde tarafınıza tanıtım bildirimleri göndermek amacıyla işleyebilir.

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanaklar: İlgili onayı sağlayamamanız söz konusu akdi ilişkiyi hiçbir şekilde etkilemez.  

Hesabım > Pazarlama Tercihlerim bölümünü ziyaret ederek  vermiş olduğunuz onayı iptal edilebilirsiniz.

İlgili verilerin pazarlama faaliyetleri yürütmek amacıyla diğer De’Longhi Grup şirketleri ile paylaşılması.

De’Longhi, İletişim bilgilerinizi yukarıda a), b) ve c) maddelerinde belirtilen işlemlere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer De’Longhi Grup şirketleri ile paylaşabilir.

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanaklar: Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin varsayımların hatırlatılması.

Onay vermeniz halinde ve ilgili onay beyanının sınırları dahilinde, De’Longhi, İletişim bilgilerinizi otomatik iletişim araçları (e-posta, SMS ve diğer kitle iletişim araçları vb.) ve geleneksel iletişim yöntemleri (ör. telefon) ile sizi promosyon temelli satış girişimlerinden haberdar etmek amacıyla pazarlama ve reklam faaliyetleri kapsamında diğer De’Longhi Grup şirketleri ile paylaşabilir, örneğin pazar araştırması ve istatiksel anketler.

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanaklar: İlgili onayı sağlayamamanız söz konusu akdi ilişkiyi hiçbir şekilde etkilemez.

Hesabım > Pazarlama Tercihlerim bölümünü ziyaret ederek vermiş olduğunuz onayı iptal edilebilirsiniz.

f) Kanun, yönetmelik veya mevzuata ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yasal makamların yasal yönden bağlayıcı taleplerine uygunluk

De Longhi, kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklere uygun hareket etmek amacıyla toplayabilir.

Veri işlemeye ilişkin yasal dayanaklar: Şirketin uyması gereken yasal yükümlülükler.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI

Şirket, kişisel verilerinizi daha iyi bir şekilde korumak; ilgili verilerin güvenliğini, bütünlüğünü sağlamak ve bunları erişilebilir kılmak amacıyla bir dizi güvenlik önlemi uygulamaktadır.

Tüm kişisel bilgileriniz güvenli sunucularımızda (veya güvenli kağıt nüshalarda) veya tedarikçi ya da ticari ortaklarımızın güvenli sunucularında saklanmaktadır. İlgili verilere standartlarımız ve güvenlik politikalarımız (veya tedarikçi ya da ticari ortaklarımız için belirlediğimiz muadil standartlar) temelinde erişim sağlanabilir ve söz konusu veriler yine aynı kapsamda kullanılabilir.

Uygulamaya koyduğumuz güvenlik önlemleri aşağıdaki unsurları içermektedir:

-         zorunluluk temelinde ve yalnızca iletişim amaçlı olarak kişisel verilerinize erişim konusunda ciddi sınırlamalar;

-         dışarıdan yapılabilecek yetkisiz erişim girişimlerini engellemek adına çevre güvenlik sistemleri;

-         kişisel verilerin kötüye kullanılmasına ilişkin uygulamaları tespit etmek ve engellemek adına IT sistemlerine erişimin sürekli olarak izlenmesi;

-         kişisel verilerinize erişimin dahili personel tarafından takibi ve ilgili erişim amacının doğrulanması;

-         kişisel verilerin girilmesini gerektiren, internet sitemizde yapılan işlemlere yönelik olarak Güvenli Yuva Katmanı (SSL) teknolojisi aracılığıyla şifreli koruma kanallarının kullanılması.

Size, internet sitemize, uygulamalarımıza ya da hizmetlerimize erişim sağlamanız amacıyla bir kullanıcı parolası göndermemiz (veya ilgili kullanıcı parolasının tarafınızca oluşturulması) halinde, ilgili kullanıcı parolasını gizli tutmak ve bilginiz dahilindeki diğer güvenlik prosedürlerine uygun hareket etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı parolanızı başkaları ile paylaşmayınız.

KİŞİSEL BİLGİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verilerinizi yalnızca, toplanma ya da diğer ilgili ve kanuni amaçların yerine getirilmesi için gerekli görülen süre boyunca sistemlerimizde saklanır. Dolayısıyla, kişisel verilerinizin iki farklı amaç doğrultusunda işlenmesi halinde, kişisel verilerinizi, daha uzun süreli amacın yerine getirilmesi için gerekli görülen dönem boyunca sistemlerimizde saklarız. Ancak, saklama süresi sona eren amaç doğrultusunda toplanan kişisel verilerin işlenmesine son verilir.

Kişisel verilerinize erişim, yalnızca kullanım amacı doğrultusunda bunlara ihtiyaç duyan kişilerle sınırlanır.

Kişisel verileriniz artık gerekli olmadığında veya bunların tutulması için gerekli olan yasal ön koşul ortadan kalktığında, söz konusu veriler geri dönüşü olmayan bir şekilde anonimleştirilir (ve bu şekilde saklanır) veya güvenli bir şekilde imha edilir.

Yukarıda tanımlanan farklı amaçlara ilişkin veri saklama süreleri aşağıda belirtilen hususlara uygunluk sağlanması amacıyla belirtilmiştir:

a) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi: Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenen veriler, muhasebe belgeleri (ör. faturalar) dâhil olmak üzere çözülmeyi bekleyen sorunları doğrulamak için sözleşme süresi boyunca, her halükarda 10 yılı geçmeyecek şekilde, saklanabilir.

b) İnternet sitesine erişim sağlamak amacıyla operasyonel yönetim ve gizlilik ile bağlantılı amaçlar: İlgili amaçlar doğrultusunda işlenen veriler, sözleşme süresi boyunca, her halükarda 10 yılı geçmeyecek şekilde saklanabilir.

c) Müşteri Memnuniyeti anketleri: İlgili amaç doğrultusunda işlenen veriler, verilerin toplanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca saklanabilir (bildirimleri almayı reddettiğiniz haller dışında).

d) Profil temelli pazarlama dahil olmak üzere pazarlama faaliyetleri doğrultusunda: Pazarlama faaliyetleri doğrultusunda işlenen veriler, söz konusu amacın yerine getirilmesi için verdiğiniz onay tarihinden itibaren 5 yıl boyunca saklanabilir (bildirimleri almayı reddettiğiniz haller dışında), profil temelli pazarlama işlemlerinde işlenen veriler için saklama süresi 12 aydır.

e) Anlaşmazlık halinde: Şirketimizi savunmak veya tarafınıza ya da üçüncü şahıslara dava açmak için gerekli olması halinde, kişisel verilerinizi, söz konusu amaçların yerine getirilmesi için tarafımızca makul surette gerekli görülen süre boyunca, ya da ilgili davanın takibinin yapılması için gerekli görülen süre boyunca saklayabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASINA İZİN VERİLEN KİŞİ VE KURULUŞLAR

Tam yetkili çalışanlar ve gerekli olması halinde veri işlemcisi olarak ilgili hizmetlerin sağlanmasında şirketimize yardımcı olması adına görevlendirilen dış tedarikçiler kişisel verilerinize erişebilir.

Kişisel verilerinize ayrıca, ilgili görevlerin ifası ve yukarıda belirtilen amaçların takibi amacıyla diğer De Longhi Grup şirketleri tarafından da erişilebilir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınızın olması halinde, dpo.privacy@delonghigroup.com e-posta adresinden bize ulaşabilir, Veri Koruma Görevlisi (DPO) ya da Gizlilik Yöneticisi ile görüşebilirsiniz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HAKLARINIZ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR NEZDİNDE YAZILI ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKINIZ

Belirli durumlarda, aşağıdaki hususları talep etme yetkiniz bulunmaktadır:

-         kişisel verilerinize erişim,

-         tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerin bir nüshası (‘taşınabilirlik’),

-         mülkiyetimizde bulunan verilerde düzenlemeye gidilmesi,

-         işleme için yasal ön koşulun artık bulunmadığı verilerin silinmesi,

-         doğrudan pazarlama amaçlı veri işleme uygulamasını reddetme,

-         işleme uygulamasının onay alınarak yapılması halinde, ilgili onayın iptal edilmesi,

-         kişisel verilerinizin işlenme yöntemine sınırlama getirme.

Yukarıdaki hakların kullanımı, kamu yararının (ör. suçların önlenmesi ya da tespit edilmesi) ve şirket çıkarlarının (ör. meslek sırlarının korunması) korunmasını öngören belirli istisnai durumlara tabidir. Yukarıda belirtilen haklardan faydalanmak istemeniz halinde, bunu yapmaya yetkinizin bulunup bulunmadığı kontrol edilir ve genellikle bir ay içerisinde tarafınıza yanıt verilir.

Veri işleme sürecinde kullanılan yöntemlere ilişkin olarak yapılan şikayetleri ya da bildirimleri elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte, dilediğiniz takdirde, şikayet veya bildirimlerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veri korumasından sorumlu makama iletebilirsiniz   

 

Son güncelleme 19.03.19