Vad du ska hålla utkik efter när du köper ett strykjärn

Bli en smartare shoppare och se vad du ska hålla utkik efter när du köper ett nytt strykjärn. Om du just har köpt ett kan du bekräfta att du valde rätt här. Oavsett vilken situation du befinner dig i är namnet Braun på strykjärnet alltid ett mycket gott tecken.

Stryksula

Stryksulans material är viktigt av två anledningar:

  1. Hur lätt järnet glider över tyget, vilket avgör hur fort det går att stryka.
  2. Hur repbeständigt det är och därför i hur många år det fyller sin funktion.

Ångmängd

Hur mycket ånga producerar strykjärnet? Det mäts i gram per minut (g/min). Mer är normalt bättre.

Ångzon

Har ditt strykjärn en ångzon som kan ge mer ånga när det behövs på särskilt svåra områden? Det mäts i gram per minut (g/min).

Ångfördelning

Är öppningarna i stryksulan jämnt fördelade? Släpps ånga även ut i spetsen så att järnet går att använda effektivt på områden som är svåra att komma åt?

Vattenbehållarens kapacitet

Det är bekvämt med en större behållare eftersom du slipper fylla på den så ofta.

Enkel påfyllning

Se till att strykjärnet är designat så att det är enkelt att fylla på vattenbehållaren. Du slipper möda och olyckor.

Anti-droppskydd

Har strykjärnet ett system för att förhindra att vattendroppar hamnar på tyget, vilket kan ge upphov till fläckar?

Vikt

Ju mindre strykjärnet är, desto lättare är det att hantera.

Ergonomi

Hur känns strykjärnet i handen, hur väl är vikten fördelad och hur lätta är knapparna att nå och använda?

Avkalkning

Du måste kalka av ångstrykjärnet ibland. Se till att det har en effektiv mekanism för att göra det.

Textilskydd

När du stryker särskilt ömtåliga tyger kanske du vill att ångstrykjärnet ska kunna utrustas med textilskydd så att värmen minskar när du använder full ångeffekt.

Effekt

Det hjälper att hålla temperaturen mer konstant under strykningen.

Sladd

Med en längre sladd kan du röra dig mer fritt. Om sladden går att koppla flexibelt till strykjärnet kan du lätt använda det både med vänster och höger hand.

Automatisk avstängning

Av säkerhetsskäl bör ett strykjärn stänga av sig självt om det lämnas utan uppsikt.