Icon warranty

Migracja danych - zmiana hasła wymagana.