Jako współtwórca naszego Centrum Żywieniowego Dzieci, Marion dostarcza porady dla rodziców i doradza w kwestiach karmienia.

Ma ponad 30 lat doświadczenia w żywieniu niemowląt i dzieci. Obecnie pracuje jako dietetyk dziecięcy w, znanym na całym świecie, londyńskim szpitalu pediatrycznym Great Ormond Street Hospital for Children.

Po uzyskaniu dyplomu w dziedzinie dietetyki w 1976, Marion Noble szybko nabyła państwowe uprawnienia dietetyka ze specjalizacją: poradnictwo dla rodziców w zakresie żywienia dzieci we wczesnych latach życia, w szczególności problemów z karmieniem. Następnie pracowała jako dietetyk dziecięcy i starszy dietetyk w szpitalach pediatrycznych Westminster Children's Hospital, Great Ormond Street Hospital for Children i szpitalu Epsom General Hospital.

Marion Noble jest członkiem stowarzyszenia Paediatric Group of the British Dietetic Association (BDA) i obecnie członkiem komitetu grupy, zajmującej się alergiami i nietolerancjami pokarmowymi przy BDA. Jest również autorem kilku publikacji klinicznych, dotyczących żywienia niemowląt i współautorem podręcznika „Kliniczna dietetyka dzieci”, który jest podstawowym źródłem wiedzy dla praktykujących dietetyków.

Marion Noble brała również udział w kilku dużych projektach badawczych i opracowała wiele arkuszy informacyjnych i ulotek z poradami dla pacjentów i rodziców.